Visuell inspeksjon er det inspektøren kan se med øynene.

Kun enkle hjelpemidler, som lommelykt, speil, fingrene og diverse nøyaktig måleutstyr, brukes for å tydeliggjøre uregelmessigheter og indikasjoner i materialet. Ved hjelp av videoinspeksjonsustyr kan også visuell inspeksjon utføres på steder som er vanskelig tilgjengelig.

Kantsår, legg-lengde, råkhøyde, fugevinkel og fluktavvik er typiske feil som kan påvises ved inspeksjon. Vurderinger gjøres med bakgrunn i referanser som er gitt i standarder, som for eksempel NS-EN ISO 17637, og akseptnivåer som definert i eksempelvis NS-EN ISO 5817.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no