Virvelstrømprøving er en metode som har vært mest knyttet til luftfart. De siste årene har offshore- og verftsindustrien vist økende interesse for metoden.Virvelstrømprøving bygger på magnetiske induksjonsprinsipper og kan brukes til sprekksøking under malingsbelegg. Disse egenskapene gjør at den blir mye brukt i tilstandskontroll av forskjellige sveiste konstruksjoner.

ET

 

 

Når en sonde blir plassert på et objekt med elektrisk ledende materialer dannes det et signal som vises på en skjerm som forteller noe om objektet og som tolkes av operatøren.Prøving gjøres iht. anerkjente standarder som f.eks. NS-EN 17643

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no