UTcopy
Ultralyd er en mye benyttet metode for å finne innvendige feil i en sveiseforbindelse, og er spesielt god på tykkere materialer hvor radiografi er begrenset eller ikke mulig.

Ultralyd kan brukes til prøving av metaller som jern, stål og aluminium og andre materialer som plast, betong og komposittmaterialer. Ultralydprøving anvendes mye innen verkstedindustrien på sveis i stålkonstruksjoner, tanker og rør. Typiske eksempler er sveisekontroll og prøving av valsede, smidde og støpte emner for fremstillings-/støpefeil og dimensjonskontroll. Ultralyd er dessuten brukt til tilstandskontroll/sprekkundersøkelse av deler som er utsatt for dynamisk påkjenning.

Ved ultralydtesting må operatøren kalibrere apparatet så han kan bevise at han finner de feilene som standarden tilsier. Helst skulle man hatt en kalibreringsblokk med de eksakt samme akustiske egenskapene som på de produktene man skal undersøke. 

Detekterer volumetriske feil som: lamineringer, slagg, bindefeil, porer, rotfeil og sprekker. Benyttes også ofte til å fastslå tykkelser på materialer

Prøving gjøres iht. anerkjente standarder som f.eks. NS-EN ISO 17640

Ultralyd  av Austenittiske materialer

Ultralydtesting av sveis på austenittiske materialer kan være en utfordring. De akustiske egenskapene til austenittiske materialer er annerledes enn for ferrittisk stål. Kornstrukturen, spesielt den varmepåvirkede sonen, gjør det vanskligere å trenge gjennom for ultralydpulser 

Ved ultralydtesting av austenitt- og duplexmaterialer er det en del forhåndsregler vi må ta. Produsenten må ta ut et prøvestykke under produksjon slik at de kan lage kalibreringsblokk med de samme akustiske egnskapene som det ferdig produktet. Operatøren skal da kunne vise til at han kan finne de feilene man er ute etter.

UT Austenitt

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no