Tykkelsesmåling

Service supplier

Nordvest Inspeksjon er en "Approved Service Supplier" i DNV GL. Godkjenningen omfatter Ultralyd tykkelsesmåling av skipets struktur i henhold til godkjenningsprogram nr. 402A og IASCS UR Z17. Vi er autorisert til å gjøre målinger på alle typer skip, i alle ulike størrelser som er klassifisert av DNV GL. Vi har per i dag 9 Ultralydoperatører tilknyttet denne godkjenningen.

I forbindelse med tykkelsesmåling ønsker vi at kunden er behjelpelig med følgende punkter:

  1. Kunden stiller med en person som kan bistå oss med sliping av maling dersom det skulle være nødvendig.
  2. Tanker skal være tom for vann o.l.
  3. Tanker skal være utluftet og atmosfæren skal være målt, så det er sikkert å entre tankene.
  4. Det skal være tilstrekkelig lys i de tanker som skal inspiseres.
  5. Det skal ikke foregå annet arbeid som sliping, høytrykksspyling, sveising eller annet arbeid som er til hinder for å få utført målingene.
  6. Kunden sørger for tilkomst til målepunkt. Stillas eller lift dersom det er nødvendig.
  7. Kunden eller klasseselskap skal anvise de punkt/områder som skal måles.
  8. Kunden fremskaffer tegninger av skipet, der originaltykkelser er oppgitt. Kopi eller digitalt (pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no