Sveisekoordinering

Nordvest Inspeksjon har høyt kvalifisert personell til sveisekoordinering. Våre sveiseingeniører (IWE) og sveisespesialister (IWS) er akkrediterte iht. IIW Guidelines.

Krav til sveisekoordinering og kvalitetssikring står beskrevet

i gjeldende deler av NS-EN ISO 3834 og NS-EN ISO 14731.

Sveisekoordinatorer har følgende arbeidsoppgaver:

  • Sørge for at bedriften innehar nødvendige WPQR for produksjon
  • Utarbeide nødvendige WPS/WI til bruk i produksjonen
  • Sørge for at sveiserne innehar sertifikat og at disse er oppdaterte
  • Løse sveisetekniske utfordringer
  • Dokumentasjon
  • Oppfølging av inspeksjon og prøving

Bygg og anlegg

Fristen for CE-merking er 1. juli 2014 og byggefirmaer skal være sertifiserte iht. NS-EN 1090-1, der det også finnes krav til sveisekoordinatorer.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

RobinSorlie

Robin Sørlie
NDT Nivå 3 / Konsulent / Rådgiver
Tel.+47 982 89511
robin@nordvest.no

PerSteinarOrvik 

Per Steinar Orvik
Sveisekoordinator
Tel.+47 922 64 874
per@nordvest.no