Industriell radiografi innebærer bruk av sterke strålekilder, ofte i åpne industrilokaler eller utendørs

I Nordvest Inspeksjon benytter vi oss av både radioaktive isotoper og røntgenapparat daglig.Virksomheter som bedriver med industriell radiografi må ha godkjenning fra Statens strålevern jf. strålevernforskriften § 8 a). I Norge finnes det ca. 100 firma som er godkjent for å drive med industriell radiografi, og vi er ett av disse. Alle personer som arbeider med stråling er forpliktet til å bære persondosimeter. Disse avleses annenhver måned av Statens strålevern, og sikrer at årlig stråledose ikke overskrides. Under arbeid med radioaktive kilder har hver enkelt i røntgenlaget også på seg en personlig akustisk varsler og en Giegerteller i arbeidslaget for avlesing av strålenivåer i området

I områder hvor det foregår industriell radiografi, skal det sperres av med sperrebånd og verifiseres at doserater utenfor sperringene ikke overstiger gitte verdier.

 

SperrebandWEBVed bestilling av radiografi ønsker vi at våre kunder informerer sine ansatte og underleverandører om våre unike sperrebånd, og at disse respekteres til en hver tid. Det er også en forutsetning at området hvor det skal foregå radiografi er tømt for alt annet personell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no