Phased Array Ultralyd Testing (PAUT), er en avansert metode innen ultralyd. Metoden benyttes både innen medisin og i industriell sammenheng.

I industriell sammenheng brukes PAUT bl.a. til sveisekontroll, korrosjonskontroll og tykkelsesmåling. På grunn av muligheten til å kontrollere parametere som vinkel, fokus og bredde på strålen, er denne metoden meget effektiv med hensyn til feildeteksjon og hastigheten på testingen.

PautEn konvensjonell ultralydprobe må fysisk skannes (flyttet eller vris) for å styre strålen gjennom området av interesse. PAUT proben består av mange små ultrasoniske elementer, som hver kan pulses uavhengig av hverandre og vil derfor kunne skanne store mengder materialer ved høy hastighet og med større nøyaktighet enn konvensjonell ultralydtesting. Den lagrede datainformasjonen kan settes sammen for å lage et visuelt bilde som f.eks kan vise tverrsnittet av et objekt og vil gi et godt helhetsbilde av undersøkt område.


EZVed hjelp av tegninger og dataprogrammer, som f.eks EZ BeamTool, kan man på forhånd sikre seg om at oppsettet dekker ønsket område i prøveobjektet. Ulike lydhoder og objekter ligger inne i programmet, og du vil få et reelt bilde av hvor god dekning du har i de ulike delene av sveisen/grunnmaterialet.

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no