Penetrantprøving er en overflatekontroll, som vil avdekke defekter som er åpne til overflaten. Metoden er mye brukt på maskinerte deler, og på ikke-magnetiske deler hvor magnetpulver ikke kan benyttes.

Penetrantprøving foregår ved at objektet som skal testes blir "malt" med en en væske med spesielle penetrerende egenskaper. Væsken vil trenge inn i defekter som måtte finnes i objektet. Etter en stund vaskes væsken bort, og en fremkaller bli påført. Denne fremkalleren vil trekke ut igjen den væsken som har trengt inn i en defekt, og man vil se denne defekten som et rødt "blødende" felt på objektet.

Penetrantprøving kan også utføres med fluoriscerende penetrant. Man vil da gjøre testingen i et mørkt rom med UV-lampe. Denne metoden er regnet som mer følsom, og er egnet til maskinerte deler hvor det er krav til å finne små defekter. Typiske objekter for fluoriscerende penetrant er f.eks. motordeler.

Det er meget viktig at prosessen blir utført riktig. Uriktig bruk av penetrant, vil medføre at defekter ikke oppdages. Faktorer som temperatur, penetrerings- og fremkallingstid, penetranttype og rengjøring vil være avgjørende for en god testing.

Prøving gjøres iht. anerkjente standarder som f.eks. NS-EN ISO 3452-1

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no