Magnetpulver er en metode for å avdekke defekter i et objekts overflate. Denne metoden er meget god på grovere overflater, men er begrenset til materialer som lar seg magnetisere. Rustfritt stål lar seg ikke kontrollere med magnetpulver, vi benytter da penetrantprøving. Typisk anvendelse for MT er prøving av sveiste stålkonstruksjoner, maskinerte stålprodukter og støpegods. Metoden brukes også til tilstandskontroll, for å oppdage sprekker som oppstår under drift i motorer, maskindeler og i store konstruksjoner som broer og oljeinstallasjoner. Magnetpulverprøving er avhengig av at overflaten som skal prøves er fri for maling og andre belegg som svekker og forstyrrer magnetfeltet på overflaten.

Prøving gjøres iht. anerkjente standarder som f.eks. NS-EN ISO 17638

Fluoriserende MT
Bilde: Sprekk i sveis funnet med fluoriserende Magnetpulver

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no