HMS

Målsetning:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er Nordvest Inspeksjon sitt aller viktigste fokusområde.

Vi ønsker å forebygge ulykker og skade på helse, personell og miljø, og gjennom dette skape en arbeidsplass preget av trygghet og trivsel. HMS-arbeidet hos oss skal være en kontinuerlig prosess, og skal involvere alle ansatte. HMS kommer foran økonomi og produktivitet, og vi ønsker at våre arbeidsprosesser påvirker det ytre miljø så lite som overhodet mulig.

Dette oppnår vi ved å:

  •       sette realistiske, målbare og oppnåelige HMS-mål for virksomheten
  •       identifisere alle HMS-risikoer og gjennomføre respektive tiltak så langt som praktisk mulig
  •       kontinuerlig å forbedre vårt HMS System, i samsvar med relevante internasjonale standarder og HMS-forskrifter
  •       utføre periodisk gjennomgang av HMS-aspekter, og etablering av årlige HMS-mål for å forbedre våre prestasjoner
  •       sørge for at vi har kompetent og tilstrekkelig personell til oppgaven vi er satt til å gjøre
  •       påvirke kunnskap, verdier og holdninger hos våre ansatte, for å forbedre HMS-kulturen både i arbeid og fritiden
  •       ta ansvar for egen og andres sikkerhet og aktivt å forebygge skader og yrkessykdommer blant våre medarbeidere
  •       forebygge uønskede hendelser på våre arbeidsplasser 

Erklæring:

Nordvest Inspeksjon forplikter seg til å prioritere HMS-saker i alle våre operasjoner. Dette gjelder alle våre ansatte og ved alle lokasjoner. Vi tror at alle hendelser som medfører skader på mennesker, miljø og materielle verdier kan forebygges. Vi skal sørge for et trygt arbeidsmiljø, forebygge skader og dårlig helse blant våre ansatte. Vi skal forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet, og forsøke å kontinuerlig forbedre våre HMS-resultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

 

LineAkselvoll

Line Akselvoll 
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

EmilSporsheim

Emil Sporsheim 
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ArneAkselvoll

Arne Akselvoll
Leder Sertifisering 
Tel.+47 922 64 201 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.