Hardloddere

Hardlodding

Hva er hardlodding?
Hardlodding er en meget gammel sammenføyningsmetode. I årtusener har dyktige håndverkere benyttet seg av denne metode ved fremstilling av smykker, våpen bruksgjenstander o.l.Den moderne hardloddingsteknikk ble først utviklet like før og under den andre verdenskrig. Det karakteristiske for hardlodding er at metaller av samme eller ulike slag forbindes til hverandre ved at man i fugen mellom disse innfører et metallisk bindemiddel, loddemetallet, som vanligvis smelter ved en betydelig lavere temperatur enn materialet i arbeidsstykkets deler.Hardlodding er definert som en av tre loddemetoder; Bløtlodding ( under 400*C ), Hardlodding ( over 400*C ) og Sveiselodding ( over 400*C )
 
NS-EN ISO 13585:2012 Hardlodding
 
Hva er forskjellen på lodding og sveising?
Lodding skjer ved at to materialer/det kan være to ulike materialer med ulik smeltetemperatur blir sammenføyet. Selve prosessen skjer ved at loddetilsettet smelter, men ikke grunnmaterialet.
Når man sveiser er man avhengig av at disse grunnmaterialer har samme smeltetemperatur, om det i noen situasjoner kan sveise sammen to ulike materialer, slik som karbonstål og rustbestandig. Selve sveiseprosessen skjer ved at tilsettet og grunnmaterialene smelter sammen som en enhet.
 
Hva skjer når et sertifikat kommer til utløpsdato?
Sertifikatet har tre års gyldighetstid forutsatt at krav i standarden følges. Seks måneders signeringer på grunnlag av lodding innenfor sertifikatets godkjenningsområde. Ved tre års fornyelse skal det i tillegg dokumenteres innenfor godkjenningsområdet fra den siste seks måneders periode med enten volumetrisk ikke-destruktive eller destruktive tester av loddingen.
Kontaktpersoner:

ArneAkselvoll

Arne Akselvoll
Leder Sertifisering
Tel.+47 922 64 201 
arne@nordvest.no 

JanErikBjerkan

Jan Erik Bjerkan 
Eksaminator 
Tel.+47 959 45 985
JanErik@nordvest.no